Elektrik İç Tesisat Uygunluk Periyodik Kontrol

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Periyodik Kontrol

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Periyodik Kontrol

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Periyodik Kontrol

Günümüzde ticari ve endüstriyel faaliyetlerin çok büyük bir bölümünde, elektrik ana enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Bu doğrultuda, elektrik tesisatının periyodik kontrolü, işlerin kesintiye uğramaması, üretim ve iş güvenliği açısından önemlidir.

Günümüzde elektrik iç tesisatı ve tesisat bünyesinde kullanılan her türlü ekipman, bileşen ve teçhizatın kontrolü belirli bir uzmanlık seviyesi gerektirmektedir.

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolünün önemi;

Tüm tesis ve işletmelerde elektrik iç tesisatının kontrolü ve elektrik tesisat uygunluk belgesi,

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale getirilmiştir.

Elektrik tesisatın kontrolü, tehlike teşkil edebilecek, sorunlu veya tesisin eksiklerinin tespiti açısından önemlidir.

Bu sayede olası iş kayıpları, kaza ve yangınların önüne geçilecektir.

Yapılacak olan tespitler ve gereken düzeltmelerin yapılması sonucunda:

• Can güvenliği tesis edilecek, elektrik kazalarına bağlı yaralanma ve can kayıplarının önüne geçilecektir.
• Tesisatın sorunlu ya da sorun çıkarabilecek noktaları tespit edilerek raporlanacak ve elektrik tesisatından kaynaklanacak olan iş kayıplarının önüne geçilebilecektir. Periyodik kontrollerin yaptırılmamasına bağlı, ticari faaliyetlerin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek arızalar, hizmet, üretim veya üretimin durmasına bağlı olarak hammadde kaybı gibi sorunlara yol açarak karşılanması zor olan maddi kayıpların önüne geçilecektir.
• Elektrik tesisat bileşenlerinin yanlış boyutlandırılması ve uygunsuz ekipman kullanımı, rutin faaliyet içerisinde işletmecinin farkına dahi varamayacağı birtakım ek maliyetlerden tesisi koruyacaktır.

Elektrik Tesisatı Kontrolü;

Elektrik tesisatı kontrolünde tesis içerisinde varsa, trafo alçak gerilim tarafı, tüm enerji odaları, sayaç, dağıtım panoları, kablo şaftları, generatör, ups, motor, makine ve teçhizatlar ile elektrik bağlantıları, asansör elektrik tesisatı, aydınlatma tesisatı, zayıf akım tesisatı, anahtar, priz ve buatlar, kompanzasyon sistemleri ve topraklama tesisinin mevcut proje ve standartlara uygunluğu kontrol edilir, ölçümler gerçekleştirilir.
Elektrik tesisatındaki her elemanın ölçümleri ve gerekli kontrolleri yapılıp raporlanacaktır.